کلاس فتوشاپ

[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.2%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه اول  کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1459″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1460″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1458″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]01 – تصویر صورت موارد گفته شده انجام شود و کلا کمی روشن تر شود

02- تصویر ببر بک گراند سیاه سفید شود با سچورشن  هیو

03 – تصویر خودرو را انتخاب کرده و تغییر رنگ دهید فقط بدنه[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 1 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.1%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه دوم  کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1478″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1479″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1480″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]01 – تصویر استاد تخته از پشت حذف شده و به جای آن تصویر پخش یک شبکه ماهواره ای را بگذارید .

02- تصویر  ui گوشی به دلخواه یکی از آنها را انتخاب و باز طراحی کنید .

03 – تصویر  UI  وب سایت باز طراحی شود به جای تصویر خانم می توانید از تصویر دیگری استفاده کنید .

04 – تمرین 3 را جای تصویر تخته پشت استاد در تمرین 1 قرار دهید .[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود  جلسه 2

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.2%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه سوم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1502″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1503″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1504″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1508″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]01 – تصویر 1 به جای تصویر ui  وب سایت تمرین جلسه 2 قرار بگیرد و ui  با آموخته های جدید با ز طراحی شود

02- تصویر 2 رنگ موهای شخصیت موجود تغییر کند .

03 – تصویر 3 باز طراحی شود فقط قسمت بروشور بک چوبی نیاز نیست .

04 – تصویر 4 عینا باز طراحی شود[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود  جلسه 3

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.1%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه چهارم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1525″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1527″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1526″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]01 – طراحی مجدد

02- طراحی مجدد با رنگ  بندی دلخواه

03 – طراحی مجدد  با بهتریییییین کیفیت و نهایت دقت[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 4

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.2%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه پنجم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1539″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1540″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1541″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]01 – کف عکس 1 با عکس 2 تبدیل شود و تمامی سایه ها و موارد نور و غیره لحاظ شود .

02-  مر بوط به تمرین 1

03 – با استفاده از فکوس و فلو دور دست ها محو شود و نماهای نزدیک شفاف[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 5

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.1%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه ششم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1543″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1544″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]01 – عکس 02 داخل تصویر اول قرار گیرد و تمام انعکاس ها سو سایه ها در تصویر محاسبه شده و انجام  شود حتما رفله  تصویر 02 بر روی تصویر 01 بیافتد

02-  مر بوط به تمرین 1

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 6

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.2%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه هفتم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1549″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]این جلسه به دلیل موردی بودن و تاکید بر گزینه ها تمرین خاصی ندارد
لازم به ذکر است که جهت طراحی ویزیت  و کاتالوگ بسیار پرکاربرد می باشد

تمرین 01 تصویر فوق را با متن جدیدی باز سازی کنید[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 7

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.1%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه هشتم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1552″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”1553″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]تمرین:

01 تصویر فوق را به 5 گونه مختلف درآورده و در عین حال زیبایی پان نیز حفظ شود

02 تصویر را بر روی یک جسم براق قرار دهید و انعکاس و سایه آن را محاسبه کرده و در دو عنوان با تصاویر مختلف قرار دهید[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 8

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.1%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه نهم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1555″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1556″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1557″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image image=”1558″ size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

04

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]تمرین:

01 افکت های نور را بروی این کار پیاده کنید

02 افکت های رنگی  را بروی این کار پیاده کنید

03 افکت های بخش سه را روی این نصب کنید

04 به دلخواه تغییر نور و رنگ و سایه دهید[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 9

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.2%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه دهم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

04

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]تمرین:

01     |||||||

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 10

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.1%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه یازدهم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

04

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]تمرین:

01     |||||||

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 11

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%280%2C0%2C0%2C0.2%29%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text]

جلسه دوازدهم کلاس آنلاین فتوشاپ

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_image size=”us_600_400_crop” onclick=”lightbox”][vc_column_text]

01

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

02

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

03

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

04

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]تمرین:

01     |||||||

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_separator size=”huge”][vc_column_text]

لینک کامل کلاس جهت دانلود جلسه 12

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][/vc_column][/vc_row]

19 thoughts on “کلاس فتوشاپ”

 1. شیلا شقایقی

  استاد من هنوز نتونستم هیچ حرکتی بکنم کاملا قفل کردم به نظر من وقتی میگید از کاملا مبتدی باید ابزار رو آسانتر وکاریتر معرفی کنید فتو شاپ ها بسیار زیاد هستن و مجانی هم نیست و اززان هم نیستن ماهانه ۲۰ یورو در ماه خرج داره ، من نمدونم کدامش مناسب کار شما و تدریس شما هست با احترام شقایقی

  1. سلام و خسته نباشید
   آموزش جلسه اول رو دانلود کنید و دقیقا مطالب رو برسی کنید و انجام دهید
   من دقیقا نمیدونم مشکلتون کجا هست بفرمایید کجای کار مشکل دارید تا عرض کنم خدمدتون

 2. سلام استاد تصویری ک گفتید تخته پشت استاد رو حذف کنیم تصویر پخش شبکه ماهواره ای رو‌ خودمون از گوگل دانلود کنیم پشتش قرار بدیم؟
  و اینکه گفتید تصویر ui گوشی یکی ب دلخواه انتخاب شود منظوزتون اینه از دو تصویری ک کنار هم هستن یکی رو انتخاب کنیم؟یا همونی ک داخل کلاس توضیح دادید؟
  گزینه ۴ گفتید تمرین ۳ را جایگزین کنیم منظورتون عکس وب سایت ک تصویر خانم داخلش هست؟

  1. بله خودتون هر تصویری که خوب بود از گوگل پیدا کنید و قرار بدید

 3. سلام وقت بخیر من در ضمیه سیاه سفید شود با سچورشن هیو مشگل دارم ممنون میشم کمک کنید

  1. پس از انتخاب هیو سچوریشن
   گزینه دوم یعنی سچورشن رو تا صفر پایین بیاورید
   تا سیاه سفید شود

 4. سلام استاد تمرین یک دقیقا مثل خودش طراحی بشه یا تغییر بدیم؟

 5. ببخشید من وقطی عکسی رو میگیرم و میفرستم داخل یه کادر دیگه نمیتونم کوچک وبزرگش کتم مال چیست

  1. سلام و خسته نباشید
   وقتی ابزار move رو انتخاب میکنید از قسمت بالا کزینه show transform controls را فعال کنید .
   ممنون

 6. سلام استاد من تعدادی نمومه کار زدم براتون تو واتساپ فرستادم ممنون میشم ببینید و نظر بدین

 7. سلام استاد وقت بخیر من چند تا سوال در مورد مقاله ای که خواسته بودین دارم اگر میشه تو واتساب جوابم رو بدین ممنون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top