چــــاپ

[vc_row][vc_column link=”|||” animate=”fade” width=”1/3″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Verdana%2C%20Geneva%2C%20sans-serif%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22background-color%22%3A%22%23ff6ba1%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23ffb03a%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”]

چــاپ افست 

[/vc_column_text][us_separator size=”small”][us_image_slider ids=”1116,1124,1118,1123,1125,1120,1117,1119″ transition=”crossfade” transition_speed=”600″ autoplay=”1″ autoplay_period=”2″][us_separator size=”small”][us_itext texts=”کاتالوگ
بروشور
تراکــت
ویــزیت
پــــاکت
اوراق اداری و ….” dynamic_color=”#424242″ align=”right” tag=”h3″ animation_type=”typingChars” delay=”2″][us_separator size=”small”][vc_column_text]

آیا شما به دنبال تحت تاثیر قرارگرفتن مشتریان بالقوه و یا معرفی کسب کار خود در خیابان ها به طوری که بتوانید با هزینه حداقلی حداکثـر استفاده را از تبلیغـات ببرید هستید؟؟؟ یک راه بسیار ساده و راحت وجود دارد و آن اینکه شـما می توانید با استفاده از چاپ تراکت و با حداقل هزینه در حجم وسیعی از سطح شهر کسب و کار  و یا محصول  خود را معـرفی نمایید.

ما در ژرف اندیشـان می توانیـمطــرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به چاپ تراکت شما بپردازیم.

[/vc_column_text][us_btn label=”ادامه مطالب …” link=”url:http%3A%2F%2Fjarfandish.com%2F%25da%2598%25d8%25b1%25d9%2581-%25d9%2586%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b9%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%2F%25da%2586%25d8%25a7%25d9%25be-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b3%25d8%25aa-%25da%2586%25d8%25a7%25d9%25be-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25ac%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%2586%25d8%25a7%25d9%25be-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b4%25d9%2586%2F%25da%2586%25d9%2580%25d9%2580%25d8%25a7%25d9%25be-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b3%25d9%2580%25d9%2580%25d8%25aa-2%2F|title:%DA%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%BE%20%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%AA||” style=”2″ width_type=”full” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23ff6ba1%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22double%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ff0000%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Verdana%2C%20Geneva%2C%20sans-serif%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22background-color%22%3A%22%23b1d7fc%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23ffb03a%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”]

چــاپ  دیجیتـال

[/vc_column_text][us_separator size=”small”][us_image_slider ids=”1176,1175,1182,1180,1178,1181,1179,1177″ transition=”crossfade” transition_speed=”600″ autoplay=”1″][us_separator size=”small”][us_itext texts=”استند
بنر
پاپ_آپ
فوری
تعدادمحدود
انواع_چاپ
1_ساعته
انواع_ویزیت
ست _اداری” dynamic_color=”#424242″ align=”right” tag=”h3″ animation_type=”typingChars” delay=”2″][us_separator size=”small”][vc_column_text]

آیا شما به دنبال تحت تاثیر قرارگرفتن مشتریان بالقوه و یا معرفی کسب کار خود در خیابان ها به طوری که بتوانید با هزینه حداقلی حداکثـر استفاده را از تبلیغـات ببرید هستید؟؟؟ یک راه بسیار ساده و راحت وجود دارد و آن اینکه شـما می توانید با استفاده از چاپ تراکت و با حداقل هزینه در حجم وسیعی از سطح شهر کسب و کار  و یا محصول  خود را معـرفی نمایید.

ما در ژرف اندیشـان می توانیـمطــرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به چاپ تراکت شما بپردازیم.

[/vc_column_text][us_btn label=”ادامه مطالب …” link_type=”post” style=”2″ width_type=”full” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23b1d7fc%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Verdana%2C%20Geneva%2C%20sans-serif%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22background-color%22%3A%22%23f2ffb3%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23ffb03a%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”]

چــاپ  سابلییشن

[/vc_column_text][us_separator size=”small”][us_image_slider ids=”1198,1197,1196,1195″ transition=”crossfade” transition_speed=”600″ autoplay=”1″][us_separator size=”small”][us_itext texts=”چاپ_لیوان
چاپ_ماوس
چاپ_تیشرت
چاپ_ماگ
چاپ_پارچه” dynamic_color=”#424242″ align=”right” tag=”h3″ animation_type=”typingChars” delay=”2″][us_separator size=”small”][vc_column_text]

آیا شما به دنبال تحت تاثیر قرارگرفتن مشتریان بالقوه و یا معرفی کسب کار خود در خیابان ها به طوری که بتوانید با هزینه حداقلی حداکثـر استفاده را از تبلیغـات ببرید هستید؟؟؟ یک راه بسیار ساده و راحت وجود دارد و آن اینکه شـما می توانید با استفاده از چاپ تراکت و با حداقل هزینه در حجم وسیعی از سطح شهر کسب و کار  و یا محصول  خود را معـرفی نمایید.

ما در ژرف اندیشـان می توانیـمطــرح های شما را در کاغذهای متنوع و در سایزهای متفاوت و با بالاترین کیفیت و سازگار با محیط زیست چاپ و در کوتاه ترین زمان ممکن به چاپ تراکت شما بپردازیم.

[/vc_column_text][us_btn label=”ادامه مطالب …” link_type=”post” style=”2″ width_type=”full” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23f2ffb3%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top